26/07/2016

Συγκέντρωση Υπογραφών για θέσεις παιδιών ΑΜΕΑ σε Παιδικούς Σταθμούς!!

Παιδιά ΑΜΕΑ και ανυπαρξία απαραίτητων για αυτά θέσεων Β3 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε παιδικούς σταθμούς 2016-2017. Την περίοδο αυτή είναι […]