Από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη

03/10/2022

Από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη: Η Αναγέννηση μιας πόλης

Από τη Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη: Η Αναγέννηση μιας πόλης. Μια έκθεση ιστορικής αναδρομής από τον Ο.Μ.Μ.Θ. και το περιοδικό Parallaxi