Άγγελος Ανδριανός

21/10/2019

Εντέχνως “άτεχνα” και απρόβλεπτα… με τον Άγγελο Ανδριανό και την Δήμητρα Σταθοπούλου

Για πρώτη φορά το EL CONVENTO DEL ARTE μας περιμένει με -Εντέχνως "άτεχνα" τραγούδια και απρόβλεπτες καταστάσεις